Business and Market Developer till WA3RM

WA3RM är världsledande inom utveckling och finansiering av cirkulära och biobaserade verksamheter i industriell skala för återvinning av restströmmar. Genom att omvandla outnyttjade restströmmar till användbara och värdefulla resurser bidrar man till en positiv klimatomställning samtidigt som man skapar nya gröna arbetstillfällen. ”Vi kallar det ”Bringing waste to life” för vi tror på att vi kan göra en märkbar skillnad för ett mer cirkulärt och livskraftigt samhälle.”

Man fokuserar på stora energikrävande industrier med välutvecklad och effektiv verksamhet. Dessa ger ett stadigt flöde av överskottsströmmar som erbjuder stora utmaningar vad gäller hållbarhet och som ofta är kostsamma för branschen att hantera inom sin egen sfär. Dessa flöden kan representera viktiga resurser för externa aktörer vilket är en av kärnaspekterna i WA3RMs erbjudande. WA3RMs affärsidé är att fånga upp dessa överskottsströmmar för att skapa och finansiera hållbara, ofta livsmedelsproducerande verksamheter, där det cirkulära inslaget är dominerande. Utöver att återanvända outnyttjade resurser i form av restströmmar bidrar man även tydligt till en nödvändig ökad svensk självförsörjning av livsmedel och många nya arbetstillfällen. Finansieringen av investeringarna gör vi via vårt fondbolag WA3RM Fund Management AB. Förra året fick man in den första investeringen på 20 MEUR i vår fond WA3RM Regenergy Developer Fund I och man är nu i gång med utveckling och byggnation av de första projekten inom ramen för fonden. Man har för närvarande ett flertal projekt i olika stadier av utveckling och kommer inom de närmaste åren att kunna presentera många nyskapande industrisatsningar och samarbeten.

Business and Market Developer

Som Business and Market Developer är ditt fokus att säkra nya affärsmöjligheter med lönsamhet för WA3RM. Du ansvarar även för att projektleda projekt från projektidé och projektgenereringsfas.

Arbetsuppgifter

 • Identifiera och kvalificera industrier med restströmmar
 • Identifiera och kvalificera applikationer (ex växthus)
 • Identifiera och kvalificera kunder/operatör
 • Hantera intressentrelationer under projekt, från idé till kapitalförvaltning.
 • Utveckla och underhålla projektpipeline baserad på avfallsströmmar, produkter och operatörer
 • Kommersiell projektledning från projektidé till projekteringsfas, inklusive överlämning till huvudprojektledare i konceptfas.
 • Ägare av indata och utfall av business case fram till projekteringsfas.
 • Marknadsanalys samt förståelse för WA3RM´s kunders potentiella nya marknader.
 • Representera WA3RM i gränssnittet mot kommuner, industrier och teknikutvecklare med potentiella applikationer.

Utbildning och erfarenhet

 • Erfarenhet av affärsutveckling
 • Erfarenhet av att arbeta i Excel och utveckla finansiella modeller
 • Erfarenhet av att skapa arbetsprocesser och implementera motsvarande verktyg.
 • Erfarenhet från livsmedelsbranschen är meriterande men inget krav

Personliga egenskaper

Vi söker dig som har erfarenhet av affärsutveckling och har god kommunikations- och förhandlingsförmåga. Du har en helhetssyn kring affären och intresserad av att förstå alla aspekter av WA3RM´s påverkansprojekt.

Som person är du flexibel och energisk, med en förmåga att skapa processer och struktur i en föränderlig miljö.

WA3RM erbjuder

Hos WA3RM erbjuds du möjligheten att få arbeta med lösningar inom hållbarhet och energi som är ledande på området. Du får en fantastisk möjlighet att jobba med utvecklingsprojekt och innovativa lösningar. Du erbjuds möjligheten att vara en del i expansivt bolag medarbetskollegor som brinner för det man gör och som stöttar varandra till framgång. Inom WA3RM finns fina utvecklingsmöjligheter över tid då bolaget har tydliga strategier och mål att växa.

Ansökan

Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar löpande så skicka gärna din ansökan redan idag. Frågor om tjänsten besvaras av Maria Lindahl, maria.lindahl@atalent.se

 

Kontaktperson
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin