Projektchef

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Atrium Ljungberg finns där Sverige växer, i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö, där man förvaltar sina områden med egen kompetent och engagerad personal. Tillsammans med kunder, kommuner och andra samarbetspartners får Atrium Ljungberg platser att utvecklas och växa i enlighet med visionen – Alla vill leva i vår stad.

Projektchef

Atrium Ljungberg förstärker nu projektorganisationen med en Projektchef. Som projektchef ansvarar du för genomförandet av större projekt och kan även axla ett övergripande samordningsansvar för projekt- och genomförandefrågor på den aktuella platsen.

Den projektchef som nu söks kommer framförallt att driva utvecklingen av Söderhallarna men kan även ha andra uppdrag i Södra Stockholm.

Atrium Ljungberg planerar att rusta upp och utveckla Söderhallarna med ett stort fokus på hållbarhet, mat, kultur och kreativitet. Fastigheten ska även inrymma moderna kontor som lockar kreativa branscher. Målet är att Söderhallarna ska bli en given mötesplats för kulinariska och kulturella upplevelser, med arbetsplatser för innovativa verksamheter. Detaljplanearbete pågår och förväntas antas under året, programhandling är precis färdigställd och systemhandlingsstart kommer att ske under hösten 2022. Byggstart beräknas ske 2023.

Atrium Ljungberg driver större projekt i Styrgrupper och som projektchef arbetar du tätt tillsammans med andra roller såsom t.ex. affärsutvecklare, uthyrare och förvaltare. Det är styrgruppens gemensamma uppgift att driva projektet mot uppsatta mål.

Huvudsakliga ansvarsområden

 • Som projektchef driver du projektet mot uppsatta projektmål avseende tid, avkastning/investering, produkt och nöjd kund.
 • Du driver med byggherrens perspektiv från tidiga skeden, planering, projektering, uppstart, budget/kalkyl, upphandling och genomförande.
 • Du tillsätter och leder organisationen som ansvarar för genomförande av projektet.
 • Du handlar upp entreprenader, konsulter och annan extern kompetens. 
 • Du ansvarar också för att lagar och föreskrifter efterlevs; arbetsmiljölagstiftning, miljöbalken, plan- & bygglagen etc.
 • I dina arbetsuppgifter ingår också att agera stöd till egna organisationen gällande t ex upphandlingsfrågor, projektering, kalkyl och tidiga skeden.

Kvalifikationer och erfarenhet

 • För att kunna leda ett projekt i denna storleksordning och komplexitet tror vi att du är en senior projektledare/projektchef med erfarenhet av stora projekt.
 • Dina byggtekniska kunskaper är gedigna och du har även stor fallenhet för affärsmässiga frågeställningar och ekonomi.
 • Det är meriterande om du tidigare drivit projekt på delad entreprenad
 • Du har erfarenhet från byggherresidan.
 • Du har avslutningsvis en för tjänsten relevant universitets-/högskoleutbildning exempelvis inom byggteknik, väg & vatten, samhällsbyggnad eller liknande.

Personliga egenskaper

Du trivs i en samordnande roll som kräver social kompetens och där du får möjlighet att bygga relationer med kunden och andra inblandade parter. Du driver projekt med öppenhet, engagemang och gott ledarskap. Du är en van beslutsfattare, trygg i dig själv och med god samarbetsförmåga. Du är lyhörd, diplomatisk och lösningsfokuserad, har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och har lätt för att växla mellan helhetsperspektiv och detaljer. Genom affärsmässighet och proaktivitet skapar du resultat och framdrift i projektet. Du är trygg i rollen som projektledare och tydlig i beställarrollen mot upphandlade konsulter och entreprenörer.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Atrium Ljungberg med A-Talent Search. Vi kommer att behandla ansökningar löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Helen Hafström, helen.hafstrom@asearch.se

Kontaktperson
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin