Experter på executive search
och interim management

A-Talent Search finner, attraherar och rekryterar kvalificerad kompetens
till chefs-, specialist- och styrelsepositioner.

A-Talent Search finner, attraherar och rekryterar de bästa kandidaterna till chefs, specialist och styrelsepositioner. Vi hjälper våra kunder att fylla toppositioner och viktiga specialist rekryteringar på ett professionellt och diskret sätt

Mer om Executive Search

När du och ditt bolag står inför en förändring organisatoriskt och snabbt behöver expertis i ledarskap, projektledning eller specialistkunskaper.

Mer om Interim Management

Genom vår strukturerade och välutvecklade process får vi tillgång till ett unikt urval av lämpliga kandidater att presentera för våra kunder. 

Mer om vår process

Aktuella uppdrag

Technical Sales Engineer till GCP Applied Technologies/Saint Gobain

International Technical Sales Manager till DISAB

Urval avslutade uppdrag

Affärsutvecklare Slussen