Vägen till att hitta de bästa kandidaterna

På A-Talent Search är vi specialister på Executive Search. Vi har en strukturerad och välutvecklad process som förser oss med ett unikt urval av lämpliga kandidater för våra kunder. 

1. Analys

För att lyckas med en framgångsrik rekrytering är en djupgående analys av organisation, aktuellt behov och efterfrågad kompetens avgörande.

Berörda parter från uppdragsgivaren träffar rekryteringskonsult, researcher samt kontaktperson från A-Talent Search. Syftet är att vi som externa konsulter, på ett tidigt stadium, ska kunna skapa förståelse för uppdragsgivarens organisations behov av formell kompetens såväl som personliga egenskaper hos framtida kandidater. För att effektivisera detta möte har en agenda presenterats av A-Talent Search kontaktperson under tidigare kontakt. Vid detta möte bestäms tidpunkter för avstämningsmöten under rekryteringsperioden samt tidsplan för uppdraget.

2. Verksamhetsbeskrivning och kompetensprofil

Syftet är att sammanställa informationen från analysmötet i ett material som på ett neutralt, faktabaserat och samtidigt attraktivt sätt beskriver företaget, tjänsten och kompetensprofilen för de kandidater vi träffar.

Detta material översänds till uppdragsgivaren för godkännande.

3. Kartläggning och research

Vi arbetar i team för att säkerställa att vi identifierar alla potentiella kandidater.

För att nå både en bredd och ett djup i vårt sökande är ett kreativt arbetssätt från researchern av yttersta vikt. Researchern genomför en kartläggning genom ett metodiskt och strukturerat arbete och genom samtal med potentiella kandidater görs en första bedömning samtidigt som vi väcker intresse för den aktuella tjänsten. Researchern driver processen framåt mot den givna tidsplanen.

4. Intervjuer och urval

Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad metod vilket innebär att strukturerat bedöma samtliga kandidater utifrån samma kriterier.

Vår kandidatbedömning baseras på för tjänsten relevanta yrkesmässiga kompetenser samt personliga förmågor.

5. Presentation

Vi genomför en GDPR-anpassad presentation av kandidater.

Denna presentation innehåller en sammanfattning av vår bedömning av kandidatens erfarenhet, kompetenser och personlighet. Önskar uppdragsgivaren fördjupad information om kandidaterna står rekryteringskonsulten till uppdragsgivaren förfogande.

6. Intervju kund och kandidat

De kandidater som uppdragsgivaren finner lämpliga att ta vidare i processen bokas upp för en intervju med uppdragsgivaren.

Efter genomförd intervju tas, i samråd med rekryteringskonsult, beslut om nästa steg

7. Tester och fördjupat urval

För att ytterligare säkerställa kandidaternas kvalitet låter A-Talent Search AB slutkandidaterna genomgå ett personlighetstest/analys.

Alla rekryteringskonsulter är certifierade i Master Person Analysis (MPA) vilket är det certifierade test som generellt används i våra uppdrag.

För vissa strategiskt viktiga roller kan A-Talent Search AB rekommendera en fördjupad personbedömning. I dessa fall erbjuder vi personlighets-, färdighets- och begåvningstester på slutkandidaten/slutkandidaterna. Dessa fördjupade urval utförs av en legitimerad psykolog och såväl kandidat som uppdragsgivare får en muntlig återkoppling av resultatet.

8. Referenser

Vi genomför referenstagning på slutkandidaten/ slutkandidaterna och presenterar sammanställd information för uppdragsgivaren.

Vi kan även erbjuda bakgrundskontroller.

9. Anställning

Uppdragsgivaren skriver ett anställningsavtal tillsammans med den kandidat som uppdragsgivaren finner mest lämpad.

Önskas assistans i denna process står vi till uppdragsgivarens förfogande.

10. Uppföljning

Inom en månad efter uppdragsgivaren skrivit anställningsavtal med kandidaten genomför A-Talent Search kontaktperson en kvalitetsuppföljning av uppdraget.

Därutöver kommer ansvarig rekryteringskonsult att, under det första anställningsåret, ta kontakt med uppdragsgivaren och anställd kandidat.