Om A-Talent Search

A-Talent Search är ett av Sveriges mest erfarna bolag specialiserade på Executive Search och Interim Management.

Vi arbetar med stort engagemang för att leverera kvalitativa och kundanpassade rekryteringar och är en naturlig samarbetspartner i strategiska rekryteringsfrågor.

A-Talent Search har funnits på den svenska marknaden sedan – 91.

Våra konsulter har lång erfarenhet av executive search och har under åren byggt upp en gedigen kunskap för att genomföra en lyckad rekrytering.

Vi vet att det ibland uppstår ett tillfälligt behov av en specifik kompetens som kräver snabba beslut och en omedelbar åtgärd. När det kommer till interim management är spelreglerna annorlunda mot vanlig rekrytering.

Omedelbar leverans av lämplig kandidat med rätt erfarenheter kräver, utöver en gedigen databas med aktuella kandidater, ett omfattande nätverk och en förmåga att nå ut brett i sin search samt kunskap i hur vi som arbetsgivare hittar den bästa kompetensen.

A-Talent Search är en del av A-Talent Group. En koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.

I A-Talent Group ingår också bolagen A-Talent Finance och A-Talent Tech. Företagen erbjuder professionell och specialiserade rekryteringstjänster inom specialistområden ekonomi respektive teknik, med kompetensbaserade processer och metoder inom executive search.

Koncernens företag finns representerade på flera ställen runt om i Sverige, bland annat med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Diversity Charter Sweden

A-Talent Search är en av initiativtagarna till Diversity Charter Sweden, en ideell förening som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet och för en värld där olika idéer, kunskaper, erfarenheter och kompetenser räknas – där olikhet är en resurs.

Vi är stolta över att vara ett av de företag som ligger i framkant i Sverige gällande att aktivt och konkret arbeta med mångfald. Att visa på vinsterna med- och vikten av mångfald och att stärka konkurrenskraften och affärsnyttan i organisationer.