Hitta de bästa kandidaterna med Executive Search

Genom Executive Search hjälper vi våra kunder att fylla toppositioner och viktiga specialistrekryteringar på ett framgångsrikt, professionellt och diskret sätt.

Vi förlitar oss inte på annonsering, nätverk eller dåligt uppdaterade databaser utan närmar oss istället kandidaterna på ett proaktivt och diskret sätt. Detta är anledningen till att vi alltid lyckas presentera de bästa kandidaterna på marknaden för våra kunder – kandidater som våra kunder vanligtvis inte lyckas hitta själva.

Under hela A-Talent Searchs historia har vi hjälpt våra kunder med den här typen av viktiga rekryteringar. Lång och gedigen erfarenhet, professionella seniora konsulter och en omfattande kunskap om arbetsmarknaden har gjort oss framgångsrika inom detta område.

För att lösa uppgiften så effektivt som möjligt och hitta rätt kandidater lägger vi stor vikt vid att arbeta i noggrant sammansatta team som på ett strukturerat sätt identifierar och attraherar rätt kandidater.

Tillsammans med vår kund tar vi fram en kompetensprofil och med den som utgångspunkt kartlägger vi på ett systematiskt sätt lämpliga sökvägar.

Vi arbetar målinriktat och uppnår de bästa resultaten. Vi förlitar oss inte på personliga nätverk eller databaser, utan använder vår breda kunskap om branschen i fråga för att identifiera var de rätta kandidaterna finns idag, och närmar oss dem proaktivt; denna del av processen innebär verkligt detektivarbete som kräver en stor portion tålamod och kreativitet.

Annonsering
Executive Search och annonsering går mycket väl att kombinera. I vissa rekryteringar är annonsrekrytering en lämplig väg att gå – i samråd med vår uppdragsgivare väljer vi då ut lämpliga kanaler och medier.

Executive Search med A-Talent Search

Kontakta oss gärna för att diskutera just ditt företags behov av Executive Search.