Mångfald och Diversity Charter

Att få möjligheten som företagare att få vara med att bidra till ett mer inkluderande samhälle ger inte bara en personlig tillfredställelse utan det är även bra för affärerna.

Detta engagemang har givit oss möjligheten att utveckla våra arbetssätt och searchmetoder.

Det har blivit en naturlig del i A-Talent Search att själva utmana sina omedvetna fördomar och skapa nätverk utöver de naturliga.

Idag finns det en mängd studier som visar att mångfald på arbetsplatsen är positivt för företags och organisationers utveckling och lönsamhet. Därför menar vi att mångfald och inkludering bör vara en självklar och integrerad fråga i varje modernt företags- och organisations strategi. Det är grunden till varför Diversity Charter Sweden startades.

Diversity Charter Sweden är en ideell förening som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet. Vi vill påvisa nyttan med ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle. Genom regelbundna aktiviteter ger vi våra medlemmar stora möjligheter till strategi- och

erfarenhetsutbyten samt att få ökad kunskap. Medlemmarna består av företag och organisationer som arbetar aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i den egna organisationen.

Diversity Charter Sweden startades av A-Talent Search, Skanska, Volvo Car Group, Scandic, Loreal Sverige, Lectia, Axfood, Sodexo, Managing Diversity och Novartis.

Läs mer på www.diversitycharter.se