Snabb leverans av expertis för tillfälliga behov

Interim Management är för kunder som står inför organisatoriska förändringar och behöver snabb hjälp med expertis i ledarskap, projektledning eller andra specialistkunskaper.

Ibland uppstår tillfälliga behov av en specifik kompetens som kräver snabba beslut och en omedelbar åtgärd.

Vid Interim Management är spelreglerna annorlunda mot vanlig rekrytering – snabb leverans av lämplig kandidat med rätt erfarenheter kräver, utöver en gedigen databas med aktuella kandidater, ett omfattande nätverk och en förmåga att nå ut brett i sin search samt kunskap i hur vi som arbetsgivare hittar den bästa kompetensen.

Om vi inte sedan tidigare genomfört test på kandidaten så ingår även det i processen. Alla våra rekryteringskonsulter är certifierade i MPA (Master Person Analysis).

Interim Management med A-Talent Search

Kontakta oss gärna för att diskutera just ditt företags behov av Interim Management.